Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Les estones de joc a I4

Els divendres a la tarda són a I4, habitualment, estones de joc, de creativitat, de representació i imaginació. Periòdicament, a més, aquestes estones són compartides amb els companys de l’altra classe, de manera que es manté la relació i el vincle amb tots els nens i nenes.

Menú