Les estones de joc a I4


Els divendres a la tarda són a I4, habitualment, estones de joc, de creativitat, de representació i imaginació. Periòdicament, a més, aquestes estones són compartides amb els companys de l’altra classe, de manera que es manté la relació i el vincle amb tots els nens i nenes.