XXX Olimpíada Química de Catalunya


El Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya, van convocar, com altres anys, la XXX OLIMPÍADA QUÍMICA DE CATALUNYA, amb l’objectiu de promoure i estimular l’interès dels alumnes per la Química, establir una millor relació entre l’ensenyament de la Química a nivell no universitari i universitari, i motivar el professorat en el desenvolupament d’una metodologia més propera a la vida real.

El dia 7 de març a la tarda, tres alumnes de segon de Batxillerat de l’escola: l’Albert Camp, l’Albert Pastor i el Jordi Torrents van realitzar una prova escrita: la mateixa i simultània a totes les Universitats catalanes a partir d’un temari estudiat en els  dos cursos de Batxillerat més, l’examen incloïa qüestions teòriques sobre pràctiques de laboratori.