Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Viure les matemàtiques a P3!

Els Conills i els Esquirols han treballat i jugat amb les formes geomètriques. També han començat a treballar la mesura.

Menú