Visita a ESEIAAT


El divendres, 16 de febrer , l’alumnat de 1BAT i 2BAT modalitat científic-tecnològic va visitar l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), centre de la UPC, per tal de realitzar unes pràctiques de laboratori de Materials i laboratori d’Aeronàutica.

El programa d’activitats que ha seguit el grup d’alumnes és el que s’especifica a continuació:

10:10-11:00 – Xerrada sobre “Materials” i de les titulacions que fem a l’ESEIAAT i del programa del dia, tot el grup (40 alumnes).

11:00-12:00 – 2 grups que que van fer pràctiques al laboratori de Materials (Identificació de materials polímers – Assaigs mecànics de caracterització), cada grup va fer una activitat de mitja hora i després va canviar. Ha van fer al Departament de Materials.

12:00-13:00 – 2 grups van fer visita al laboratori d’Aeronàutica i al Microscopi Electrònic (novament, activitats de 30 minuts, alternades). Ho van fer als laboratoris corresponents.

13:00 Comiat!