Treball de consciència fonològica a P5


Els Hipopòtams i els Elefants juguen a posar sons i crear paraules noves.