“Tots fem ciència” a 4t A


Els alumnes de 4t A, han participat en una activitat relacionada amb els estats de l’aigua dins el projecte “tots fem ciència” coordinat pels professors de física i química de secundària.
Per començar han mesurat amb el termòmetre la temperatura de 100 ml d’aigua. A continuació, han posat l’aigua a bullir i l’han tornat a mesurar passats 5, 10 i 15 minuts.
Han pogut observar l’augment de temperatura de l’aigua i l’aparició de bombolles i de vapor d’aigua passats els 90 graus.
Per acabar han refredat de nou l’aigua i han pogut comprovar que una petita part de l’aigua mesurada s’havia evaporat.