Subirats visita el jardí botànic a de Barcelona


El passat dijous dia 12 de novembre, l’alumnat de la promoció Subirats, va fer una sortida al Jardí Botànic de Barcelona.
L’activitat consistí en fer un recorregut per les diferents zones mediterrànies del món per aprofundir en les particularitats de les espècies vegetals més representatives.
L’objectiu fou caracteritzar algun dels aspectes climàtics del bioma mediterrani terrestre tot plantejant un problema mediambiental, fent-ne l’anàlisi i proposant una solució.
Aquesta activitat està lligada amb el tema de Ciències Naturals: “Els éssers vius” que estem treballant a l’aula.