Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Sorpreses Decroly a P5

L’activitat de Sorpreses, basada en el mètode Decroly, és un misteri per a resoldre, un procés de descoberta centrat en la curiositat espontània del propi infant i la implicació i participació dels alumnes i de les famílies.

Abans d’obrir el paquet es treballa l’observació, la manipulació, la descripció, la comparació, el sospesament, el comptatge, la classificació i la relació entre continguts nous i coneguts. A més, permeten treballar conceptes com el color, la forma, la mida, el pes, la textura o l’olor, a més d’ampliar vocabulari i l’adquisició de nous continguts. Un cop obert el paquet, l’activitat té diferents possibilitats segons la seva naturalesa i respectant sempre els interessos dels alumnes i aprofitant les propostes de les mestres.

Menú