Sorpreses Decroly a P4


Durant el segon trimestre hem seguit imaginant, descobrint i aprenent en obrir les sorpreses. Aquesta activitat està basada en el mètode Decroly. Són misteris per resoldre. Un procés de descoberta centrat en la curiositat espontània del propi infant i la implicació de l’alumnat i les famílies. A més, hi ha sessions que les fem en anglès!!!! What a surprise!!!