Seminaris del grup Mediona


Aquest mes de maig l’alumnat de Mediona ha iniciat dos seminaris, amb caràcter voluntari, els dimecres de 13h a 14h. Per ampliar i aprofundir coneixements i entenent 4td’ESO com un curs de Prebatxillerat, s’ha pensat en un Seminari sobre Canvi Climàtic i un altre sobre Geopolítica. Aquestes sessions són conduïdes pels professors de Secundària Miquel Rosell ( professor de Física) i Arnau Cobo (professor d’Història). Aquestes activitats que, com diem, tenen un caràcter voluntari, estan tenint molt bona acceptació per part de l’alumnat que les valora de manera excel·lent.
El seminari sobre Canvi Climàtic ha d’ajudar a situar-nos en un context incert, en el que els recursos planetaris (energia, aigua, aire, sòl, menjar,….) representaran un problema global. Per això ens preguntem: Com sabem que el clima està canviant? I quins efectes poden tenir aquests canvis? En quin món creixeran les properes generacions? L’acció envers el canvi climàtic s’inicia amb la presa de consciència i la capacitat de comprendre la informació que ens arriba.
Però més enllà de les causes o els efectes, quins interessos econòmics i polítics hi ha al voltant del Canvi Climàtic? És possible establir una lluita conjunta amb interessos territorials contraposats? Què mou realment les accions de govern? Quins riscos ens depara el futur? I quines oportunitats? La darrera sessió del seminari, conjunta amb el seminari sobre Geopolítica, ens permetrà aprofundir en aquesta perspectiva i valorar possibles escenaris futurs.
L’esperança, al final, rau en la capacitat de cooperació entre persones i col·lectius, i en la possibilitat de que el creixement exponencial de la preocupació envers la gestió dels recursos sigui més ràpid que els canvis del clima. Un món en el que el proïsme no sigui vist com a rival, i en el que interioritzem el medi ambient com un element de nosaltres mateixos .
Pel que fa al Seminari de Geopolític, es parteix de preguntes conceptuals: Què és la “geopolítica”? i Quines diferències hi ha entre el concepte original i allò que s’entén, actualment, per “geopolítica”? En el seminari de Geopolítica es reflexiona sobre aquesta i moltes altres qüestions, des del conjunt de possibles i múltiples interessos que mouen els mecanismes de la política internacional fins a quins són els seus principals protagonistes, passant per temes tan importants com la nova “geopolítica dels recursos” i del canvi climàtic.
Quins interessos econòmics i polítics hi ha al voltant d’aquest fenomen? És possible establir una lluita conjunta amb interessos territorials contraposats? Què mou realment les accions de govern? Quins riscos ens depara el futur? I quines oportunitats?
És, precisament, amb la intenció d’aprofundir i reflexionar sobre aquesta darrera qüestió, tant important i urgent, que la darrera sessió del cicle serà conjunta amb el seminari de Canvi Climàtic.