Science in English a 3r de primària


L’alumnat de 3r va presentar oralment alguns dels conceptes treballats al tema Water and air on Earth: the water cycle, wind, characteristics of water and air, states of water and where we find water on Earth. Tots van demostrar un gran interès per l’activitat i en van gaudir moltíssim. Good job, guys!