Recull de sorpreses Decroly de P5


Des de fa unes setmanes els alumnes de P5 treballen una hora a la setmana amb la metodologia de les Sorpreses de Decroly.
Les sorpreses són un misteri per a resoldre, un procés de descoberta centrat en la curiositat espontània del propi infant i la implicació i participació dels alumnes i de les famílies.
De manera habitual i com a rutina els alumnes porten a l’escola paquets embolicats. Només l’alumne/a que l’ha portat sap què conté el paquet, ni tan sols la mestra.
Els paquets es van traient del cistell a criteri de la mestra o per atzar i permeten treballar l’observació, la manipulació, la descripció, la comparació, el sospesament, el comptatge, la classificació i la relació entre continguts nous i coneguts. A més, permeten treballar conceptes com el color, la forma, la mida, el pes, la textura o l’olor, a més d’ampliar vocabulari i l’adquisició de nous continguts de descoberta de l’entorn o de llenguatge matemàtic.
La metodologia es desenvolupa a la nostra escola en codocència, fusionant-la amb el projecte Everyday English i, per tant, combinant la llengua catalana amb l’anglesa.