Racons a P3


Una de les metodologies amb les que es treballa a P3 és mitjançant els Racons de treball i de joc simbòlic.
Es treballa de manera manipulativa i experimental diferents continguts i procediments establerts per a l’Educació Infantil, així com potenciar l’autonomia personal dels nens i les nenes davant les diferents activitats. Es va augmentant progressivament la dificultat en determinats racons i, al llarg del curs, també es va variant la tipologia de racó.