Fundació Escola Montagut | PROTOCOL DE SALUT

Aquest protocol és una guia d’actuació amb l’objectiu de donar pautes al personal docent i no docent de l’escola i a les famílies de com actuar davant diferents situacions que es poden esdevenir dins del recinte escolar en temes d’accidents i malalties.

Aquest document ha de ser una eina eficaç d’orientació de com s’ha d’actuar i quins passos s’han de seguir en cas que es produeixin accidents i malalties: què cal fer, què no s’ha de fer, quan s’ha d’avisar a les famílies, quan s’ha de trucar al servei d’urgències… També es detallen les pautes que les famílies han de seguir per tal de que el/la seu/va fill/a pugui reincorporar-se a l’escola.

Cliqueu sobre la imatge per descarregar-lo.

Menú