Projecte Interdisciplinari: El Cas Eatherly vs El Cas Eichmann


L’alumnat de Mediona (4t d’ESO) ha iniciat aquesta setmana un projecte interdisciplinari que abraça les àrees de Ciències Socials, Tecnologia i Filosofia que hem anomenat EL CAS EATHERLY vs EL CAS EICHMANN.
Aquest treball es realitza íntegrament en horari lectiu repartit en les hores de Tecnologia i Ciències Socials i es basa en la lectura de material bibliogràfic prèviament seleccionat.
o G. Anders, El piloto de Hiroshima. Más allá de los límites de la conciencia
o G. Anders, Nosotros, hijos de Eichmann
o T. Todorov, Memoria del mal, tentación del bien
o J. Hersey, Hiroshima

La tasca que es proposa realitzar a l’alumnat és primer INDIVIDUAL i consisteix òbviament en Lectura del material i posteriorment l’Elaboració d’un mapa de conceptes (triar-ne un com a eix central i desplegar la resta al seu voltant amb eines visuals com LucidChart, Canva o PadLet).

La proposta següent del Treball es realitza en parelles i consisteix en la realització d’un breu glossari amb definicions dels termes clau elaborades amb paraules pròpies.
Posteriorment, a partir de la lectura dels dos “casos” (Eatherly i Eichmann)es proposa l’elaboració d’un article amb el fil conductor següent:
a. Quin problema comú plantegen?
b. Què tenen en comú els dos “casos”?
c. Què els diferencia?
d. Relació present – passat: tenen els dos casos alguna cosa a veure amb nosaltres o ja no? Argumentació de la resposta.
Per últim, es proposa a l’alumnat una petita Recerca a partir de buscar la relació que tenen els següents “casos” amb el problema detectat per Anders:
i. Cas Bangladesh: complementar amb això.
ii. Cas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) + Multinacionals online
iii. Risc moral dels productes financers: sota l’aparença de l’estalvi s’hi amaga una inversió: Banca armada (+ infografies)