Programa INFADIMED a P4 – Primera sessió


El passat divendres 16 de febrer, va començar la primera sessió del programa INFADIMED a p4.
INFADIMED (Infància i Dieta Mediterrània) és un programa que fa promoció de la Dieta Mediterrània i que està portat a terme per professionals d’infermeria d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut. El programa està dirigit a alumnes d’educació infantil i primària amb l’objectiu de donar eines als infants per tal que puguin decidir què és més beneficiós per a la seva salut. A diferència d’altres programes d’educació nutricional, INFADIMED ha fet servir un canal transmissor innovador en aquest tipus d’intervenció: ha creat una sèrie de dibuixos animats amb aquesta finalitat, amb un personatge central que és l’encarregat d’explicar als infants els beneficis d’un estil de vida saludable: el Capità Vitamines.
Les professionals que portaven el programa també van anar pesant i mesurant tot l’alumnat.