P5 viu les matemàtiques amb els projectes interdisciplinaris


Gràcies als projectes interdisciplinaris els alumnes de P5 han pogut Viure les matemàtiques de manera global, comprovant la seva presència útil i necessària en els àmbits més diversos.

Els Hipopòtams han aprofitat les Piràmides d’Egipte per conèixer millor els requeriments d’aquesta forma, descobrir-la des de les cares, les seccions transversals, el seu desenvolupament pla, els seus vèrtexs i arestes, tot construint-ne i havent de prendre decisions d’adequació de materials. Tant en el procés de construcció lliure com de propostes de construcció de piràmides específiques, es fa necessari mesurar longituds per aconseguir resultats òptims. Amb la doble proposta de construcció de piràmides esglaonades s’ha incidit en l’ús d’unitats convencionals i no convencionals per mesurar les seccions quadrades de mida variable. L’instrument convencional per mesurar longituds, en aquest cas, no ha estat la cinta mètrica sinó el regle.

Els Elefants han pres consciència de la importància dels números, la mesura i l’estadística per comprovar el bon funcionament del Cos Humà. S’han fet una revisió mèdica, en parelles, per mesurar-se alçada, pes, temperatura, pressió arterial i perímetre cranial.  Han utilitzat instruments específics, han parlat d’unitats, han ordenat la informació per representar-la gràficament, han fet estimacions i han parlat dels resultats.