P5 redescobreix els cossos geomètrics amb “la caixa fosca”


En el marc de Viure les matemàtiques els alumnes de P5 han fet una sèrie d’activitats de joc sensorial per anar-se familiaritzant amb les formes en tres dimensions i així anar ampliant el coneixement de la realitat que els envolta analitzant-la des d’un punt de vista geomètric.

Amb les activitats de “la caixa fosca” (o “la bossa misteriosa”), els nens van coneixent els cossos geomètrics mentre desenvolupen continguts procedimentals importants en el camp de la geometria: exploració conscient dels objectes, representació mental de la forma d’un objecte (visualització), anàlisi de qualitats derivades de la forma, criteris de comparació d’objectes atenent a aquestes qualitats, coordinació de dues informacions sensorials: tàctil i visual, modelat de formes i descripció verbal de les seves qualitats.

Veureu que quan han de modelar un cub o un prisma de base quadrada es veuen obligats a fer cares planes i es fa visible la diversitat en les maneres de fer: modelar cada cara per construir el cos o bé partir del tot per anar aplanant les cares. Quan han de construir una sola torre en equip amb tots els cossos geomètrics que tenen es veuen obligats a parlar sobre qualitats de les formes: quins cossos s’apilen bé, quins és impossible, què fer amb els que només poden estar en una posició…