P5 i el mètode científic


P5 s’acosta al mètode científic a la sessió d’Enigma setmanal combinada amb una sessió de Viure les matemàtiques.