P5 fa una estadística de les seves emocions


Com a tercera proposta de Viure les matemàtiques els alumnes de P5 van haver de fer una estadística. L’estadística és una part de la matemàtica clarament lligada a l’entorn i a la vida quotidiana, ajuda a conèixer i interpretar millor aspectes concrets de la realitat en què vivim i utilitza la numeració i el càlcul (i estableix connexions amb la mesura) com a eina per explicar els fets i els fenòmens.
A partir de la lectura del conte “El monstre de colors” d’Anna Llenas, vam parlar de les emocions que hi sortien i van haver de decidir individualment quina quantitat de cada emoció hi havia en ells. Després es van formar grups de quatre alumnes per ajuntar la informació recollida i organitzar-la, obtenint-ne una estadística de les emocions del petit grup, de la més abundant a la més escassa.
En desenvolupar la proposta els nens i nenes han de trobar una manera d’agrupar i ordenar les dades que tenen per donar resposta a la pregunta. En el procés, en funció de la decisió de cada grup, uns es veuran obligats a comptar, d’altres a mesurar, alguns hauran de fer càlculs i tots hauran d’establir comparacions ja sigui entre nombres o entre magnituds per presentar els resultats de manera ordenada.

P5A – Els Hipopòtams

P5B – Els Elefants