P5 fa estadística per investigar els oficis que els agraden més


Com a sisena proposta de Viure les matemàtiques els alumnes de P5 han tornat a l’estadística per saber quins són els oficis que més nens i nenes de la classe voldrien tenir de grans. En aquesta ocasió hem demanat que els resultats es presentessin d’una manera molt clara visualment perquè sentissin la necessitat d’utilitzar les gràfiques de barres, que ja van sortir de manera intuïtiva en algun grup en la proposta anterior d’estadística (estadística de les emocions).
En el procés, per tal que els nens es vagin familiaritzant amb unes maneres de fer, s’han seguit els passos habituals d’una investigació: pregunta, hipòtesis, recollida d’informació (han aprofitat feina realitzada en el treball dels oficis de Castellà), classificació, representació gràfica i conclusió.
Aquesta vegada no s’han organitzat en equips sinó que cada grup de 12 nens ha treballat conjuntament en la resolució de la proposta. Al vídeo podeu veure com, a part d’acabar donant resposta a la pregunta “Què volen ser de grans els nens i nenes de P5?”, hipopòtams i elefants prenen decisions, utilitzen els números amb sentit, fan estimacions de longituds i les comproven amb comptatge d’unitats no convencionals, estableixen comparacions i paral·lelismes i fan deduccions.

P5A – Els Hipopòtams

P5B – Els Elefants