P5 explora la simetria de mirall


El nostre món està ple de simetria… o de “quasisimetria” que la nostra mirada converteix en simetria. És per això que la quarta proposta de Viure les matemàtiques s’ha basat en jocs manipulatius per explorar la simetria axial, “la simetria del mirall”.
Explorar la simetria axial implica descobrir uns eixos, distingir el gir de la translació i tenir en compte unes distàncies i unes orientacions de les formes incloses dins la simetria a completar. En les propostes de simetria amb paper plegat comencen retallant lliurement per entendre aquests eixos i girs, i acaben havent de pensar en coses simètriques de l’entorn per dibuixar-ne la meitat i obtenir-ne el resultat simètric que esperen. La compleció de simetries amb taps, peces de fusta i de Lego els obliga a més a tenir en compte les distàncies, direccions i sentits.
La intenció és que a través del joc, els nens se sentin tranquils i aprenguin els uns dels altres, s’observin, es corregeixin, s’ajudin… Observeu que mentre els nens treballen junts per completar simetries utilitzen conceptes importants en matemàtica com el comptatge per situar a la distància correcta (mesura), els ordinals o el concepte meitat. Ah! I penseu que aprendre jugant té un altre gran avantatge: si no surt bé, no hi tenen problema a tornar a començar les vegades que calgui.

P5A – Els Hipopòtams

P5B – Els Elefants