P5 English – What’s the matter?


Els nens i nenes de P5 practiquen vocabulari relacionat a estar malalt.

I’ve got a headache, fever, runny nose, sore throat and cough.