P4 treballa les formes planes


Després de descobrir infinitat de cercles al seu voltant, els alumnes de P4 han continuat el treball de geometria fent classificació d’una sèrie de formes geomètriques planes separant-les en dos grans blocs: les formes arrodonides (cercles i ovals) i les poligonals, és a dir, les que tenen “puntes” i costats (quadrats, rectangles, rombes i triangles). Han reconegut també cada forma fent recorreguts en què havien de passar ara només per sobre dels cercles, ara dels quadrats i ara dels triangles.
Els nens inicialment perceben les formes globalment, és per això que, mirant de portar-los més enllà, els hem demanat de construir polígons. D’aquesta manera es veuen obligats a pensar en les seves característiques i a plantejar-se problemes de comparació de longitud de costats a l’hora de fer un quadrat o un rectangle.
Pel que fa als triangles, és important que el nen pregui consciència de la diversitat de formes que engloba aquest concepte únic. En aquest àmbit, la darrera activitat proposa que els nens trobin el triangle del terra que encaixa en forma i mida amb el que ells tenen a la mà, pràctica que a més d’obligar-los a analitzar la diversitat de triangles els obliga a fer una estimació de mida (perquè hi ha triangles semblants) i a prendre consciència de la flexibilitat de la posició relativa.

P4A – Els Óssos

P4B – Els Tigres