P3 representa el quadre Camp de roselles de Vincent Van Gogh