Consell d'Administració, Equip Directiu, Consell Escolar i AMPA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: Xavier Campanyà
Vicepresident: Xavier Roca
Secretari: Santi Güell
Vocal: Alicia Pascasio
Vocal: Joan Cortadella

EQUIP DIRECTIU

Director: Josep Maria Lluró
Sots-directora: Íngrid Pujol
Coordinació 5è i 6è Primària: Íngrid Pujol 
Coordinació Departament d’Orientació: Verònica Gràcia
Coordinació Infantil: Cristina Fontana
Coordinació 1r a 4t Primària: Marta Boher
Coordinació 1r, 2n i 3r d’ESO: Arnau Cobo
Coordinació 4t d’ESO, 1r i 2n Batxillerat: José Luis Delgado
 

CONSELL ESCOLAR

Director: Josep Maria Lluró
Representant del titular: Xavier Roca
Representant del titular: Xavier Campanyà
Representant del professorat: Rosa Troyano
Representant del professorat: Marta Boher
Representant del professorat: Íngrid Pujol
Representant del professorat: Arnau Cobo
Representant de l’alumnat:  Joana Cartró
Representant de pares i mares: Lourdes Santamaria
Representant de pares i mares: Joan Capdevila
Representant de pares i mares: Elisabet Faura
Representant de l’AMPA: Marta Sindreu
Representant del PAS: Quim Samsó

AMPA ESCOLA MONTAGUT

Presidència: Marta Sindreu
Vice-president:
Carla Rius
Tresoreria:
Noemí Figueras
Secretaria:
Montserrat Parrilla
Vocalies:
Eudald Crivilles, Ricard Faz, Albert Oliver

Menú