Consell d'Administració, Equip Directiu, Consell Escolar i AMPA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: Xavier Campanyà
Vicepresident: Xavier Roca
Secretari: Santi Güell
Vocal: Alicia Pascasio
Vocal: Joan Cortadella

EQUIP DIRECTIU

Coord. Educació Infantil i Dep. d’Orientació: Verònica Gràcia
Coord. Educació Primària: Íngrid Pujol
Coord. 1r, 2n i 3r d’ESO: Arnau Cobo
Coord. 4t d’ESO i Batxillerat: José Luis Delgado
Cap d’Estudis: Íngrid Pujol
Director: Josep Maria Lluró Lacalle

CONSELL ESCOLAR

Director: Josep Maria Lluró
Representant del titular: Xavier Roca
Representant del titular: Xavier Campanyà
Representant del professorat: Rosa Troyano
Representant del professorat: Marta Boher
Representant del professorat: Íngrid Pujol
Representant del professorat: Arnau Cobo
Representant de l’alumnat:  Joan Cartró
Representant de l’alumnat:  Mar Curto
Representant de pares i mares: Lourdes Santamaria
Representant de pares i mares: Joana Capdevila
Representant de pares i mares: Elisabet Faura
Representant de l’AMPA: Marta Sindreu
Representant del PAS: Quim Samsó

AMPA ESCOLA MONTAGUT

Presidència: Marta Sindreu
Vicepresidències: Eudald Crivillés
Tresoreria: Montse Creixell
Secretaria: Lourdes Gabarró
Vicesecretaria: Eva Gatell
Vocalies: Cristina Ferrer, Josep Mª Romero

Menú