Projecte de patis: Mou el cos


Un dia a la setmana, a l’hora del pati de menjador, els nens i nenes disposen de jocs dinàmics i lúdics dirigits per un monitor o una monitora. La intenció és que s’interrelacionin entre els diferents grups d’alumnes mentre aprenen jocs i dinàmiques.