Fundació Escola Montagut | NORMATIVA MENJADOR
 • Els alumnes esperaran els monitors a l’aula. Només sortiran acompanyats per aquest.
 • Cal entrar al menjador per ordre de cursos i en fila, en silenci , sense jugar ni córrer.
 • Cal rentar-se les mans abans de dinar i abans de tornar a classe.
 • És obligatori rentar-se les dents. Els alumnes de CM i CS ho faran al menjador i/o lavabos del pati havent dinat. Els alumnes de Cicle Inicial es rentaran les dents a les 14.40h a les seves aules.
 • Els grups estables seuran als llocs indicats, havent una separació de seguretat entre grups.
 • Els estris (gots i coberts) i el pa i les postres, serà entregat per un/a monitor/a al taulell de servei. Un cop assegut, per demanar una cosa, hauràs d’aixecar la mà i esperar el/la monitor/a.
 • És important demanar les coses amb educació.
 • Cal guardar el màxim respecte al monitoratge, cuineres i companys/es.
 • S’ha de mantenir un to de veu adequat que permeti crear un ambient agradable i distès.
 • En cap cas és permès l’ús del mòbil o altres dispositius en les instal·lacions del menjador.
 • Es demana utilitzar correctament els estris de menjador i seure bé a la cadira. L’alumnat de 4t de Primària s’haurà de pelar la fruita amb forquilla i ganivet de forma autònoma; l’alumnat de 2n i 3r de Primària serà ajudat pel monitoratge fins que aprengui a fer-ho.
 • Es tindrà cura de tot el material que s’utilitza, tornant-lo al lloc quan es deixa d’utilitzar i esforçant-se en tot moment en la seva conservació.
 • En acabar de menjar, l’alumnat ha d’alçar la mà i esperar el permís del monitoratge per aixecar-se. Han de deixar els coberts, safates o plats i gots al lloc corresponent.
 • No es permet treure menjar al pati.
 • Quan un alumne habitual del servei de menjador un dia no en faci ús o bé necessiti règim, caldrà una notificació per part de la família i que el mateix alumne avisi quan es passi llista al matí.
 • Cal col·laborar amb les tasques de menjador com: apujar la cadira, netejar les taules…
 • S’han de respectar els horaris del servei de menjador.
 • No hi haurà modificacions del menú del migdia per motius religiosos o per causes no justificades per un metge.
 • En el cas de sortides i excursions es substituirà el menú per un picnic. Aquest serà per a tots els alumnes fixes i els alumnes que siguin fixes a dies i coincideixi amb el dia de la sortida, sempre i quan no s’hagi notificat el contrari a l’escola al principi de curs. L’escola ofereix també aquest serveix als alumnes que no utilitzen habitualment el servei de mitja pensió. En aquest cas s’ha de notificar al tutor/a corresponent una setmana abans.

El pati és l’espai de l’esbarjo. Cal compartir-lo i mantenir una actitud educada i de bon company.

Per això cal respectar aquestes limitacions:

 • Cada grup estable tindrà un espai de pati assignat. Cal respectar-lo.
 • Només es podrà jugar amb pilota en els espais assignats per a fer-ho.
 • No està permès entrar a les aules en hores de menjador. Cal que l’alumnat agafi el que necessiti a les 13h.
 • No està permès portar mòbils i/o reproductors de música.
 • L’alumnat comensal no podrà sortir del centre els migdies, a no ser que la família de l’alumne/a ho hagi autoritzat i justificat per escrit amb antelació. En aquests casos la sortida es farà només per la porta del carrer Amàlia Soler.
 • S’ha d’utilitzar el material de joc de manera correcta.
 • No està permès posar-se en llocs poc visibles com ara el desnivell del camp d’esports, la cantonada del camp de vòlei, el racó de l’aula de plàstica, el passadís del lateral del menjador o darrera les aules d’ESO-Batxillerat.
 • No està permès seure a l’ampit de les finestres ni a les escales d’entrada a l’edifici.
 • No està permès parlar amb gent de fora l’escola.
 • L’alumnat es pot treure la bata quan faci calor seguint les indicacions del monitoratge.
 • L’alumnat no ha de tirar objectes contundents com pedres, pinyes,etc..
 • No es poden menjar llaminadures.

Si no es compleix la normativa s’avisarà a les famílies i es prendran les mesures pertinents. La gravetat de la falta serà a criteri del personal docent i no docent de l’escola.

La Coordinadora de menjador i el Tutor/a de cada alumne portaran el registre exhaustiu de les incidències.

 1. L’acumulació de tres faltes lleus o una de greu comportaran un incidència, amb un primer avís a la família i assignació d’un càstig en funció de la falta comesa.
 2. La segona incidència comportarà un segon avís a la família i l’expulsió d’un dia del servei de menjador.
 3. La tercera incidència comportarà l’expulsió d’una setmana del servei de menjador.
 4. La suma de quatre incidències comportarà l’expulsió definitiva durant tot el curs del servei de menjador.

Orientacions per a la seva aplicació:

 • Cal donar prioritat a la tasca preventiva, sempre atenent a la maduresa de l’alumnat.
 • No se sancionarà atenent a criteris d’exemplaritat.

Es buscarà la màxima eficàcia de les sancions, fent complir a l’alumne/a les decisions preses.

Menú