Mediona, cronistes del passat


L’alumnat de Mediona (quart d’ESO) que enguany estudia la Revolució Francesa ha realitzat un projecte per parelles vinculat al context històric de la Revolució Francesa (1789-1799) que va significar l’enderrocament de l’Antic Règim dominat per la monarquia absoluta i l’aristocràcia feudal i la implantació del liberalisme dominat per la burgesia.
En el decurs de deu anys de revolució, França va experimentar profundes transformacions a tots els nivells. A nivell polític, la monarquia absoluta va deixar pas a una monarquia constitucional, i aquesta a una república liberal de caire moderat, llevat del parèntesi radical del govern jacobí. A nivell socioeconòmic, i impulsat pel canvi polític, França va iniciar el camí cap a la industrialització moderna i l’establiment de la societat burgesa.
L’alumnat ha treballat en parelles que han escollit dos o tres fets emblemàtics i significatius d’aquesta etapa històrica i han elaborat una pàgina imaginària d’un diari de l’època que, a més de retratar i explicar el passatge en concret ha aportat una visió sobre el fet des de la perspectiva de diferents grups socials (jacobins, girondins, clergues, nobles, membres de la reialesa etc…). cada parella d’alumnes escollia un personatge vinculat a un grup social i ideologia i aportava la seva visió en un exercici d’empatia històrica.