L’ofici de metge/essa a P3


Dins l’àrea de descoberta de l’entorn a P3 estan treballant alguns oficis. Un dels escollits per la seva proximitat és l’ofici de metge/essa i més concretament el de Pediatre/a.

S’han portat a terme dues activitats molt vivencials com són la visita d’una pediatra on han pogut experimentar amb material mèdic i realitzar diverses cures. Per acabar de completar-ho han rebut la visita d’una ambulància medicalitzada.

Ha estat una experiència molt emocionant!