Llenguatge plàstic a P5: Dibuix del natural


Els nens i nenes de P5 van traslladar la sessió de Plàstica de divendres passat al pati de l’escola per centrar-se en l’observació dels pins i poder treballar el dibuix del natural.