Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Llengua castellana: Treballem la Notícia a 3r de primària

Amb l’alumnat de 3r de primària hem aprés a extreure la informació més important d’una notícia. Ha estat un treball realitzat per grups que ha tingut com a objectius aprofundir en la comprensió i expressió escrites, aprendre a sintetitzar i gaudir del debat sobre temes d’actualitat.

3r A

3r B

Menú