Llengua castellana: Treballem la Notícia a 3r de primària


Amb l’alumnat de 3r de primària hem aprés a extreure la informació més important d’una notícia. Ha estat un treball realitzat per grups que ha tingut com a objectius aprofundir en la comprensió i expressió escrites, aprendre a sintetitzar i gaudir del debat sobre temes d’actualitat.

3r A

3r B