L’exposició dels treballs de recerca de Batxillerat


El treball de Recerca és una exigència del currículum de Batxillerat que permet a l’alumnat d’aquesta etapa desenvolupar i demostrar les seves capacitats per a la investigació i el tractament de la informació, expressió i argumentació. Alhora és un recurs més per a l’avaluació, ja que representa el 10% de la qualificació final de Batxillerat.
El dia 11 de gener van exposar i defensar els seus treballs el primer grup d’alumnes de segon curs de l’Escola i les temàtiques escollides van tenir, com ja és habitual, un caràcter molt diversificat. Us esmentem alguns dels títols defensats oralment aquest dia:
– L’afectació del canvi climàtic en els animals
– La publicitat i l’adolescència
– Les radiacions solars i l’afectació sobre les persones
– L’addicció als videojocs
– La conveniència de les vacunes
– Comparativa d’adolescents de Palos Verdes i Vilafranca
– L’aerodinàmica dels avions respecte del centre de gravetat
– Utopies i distòpies
– Realització d’un documental
– El llenguatge no verbal
– Vivenda de 25m2, confortabilitat
– L’opinió pública respecte de la crisi dels refugiats
– Publicitat
– Subvencions municipals
– Anomalies congènites fetals
– Dieta saludable i trastorns alimentaris
– Cremades a la pell
– Creixement de les plantes

El dia 18 de gener, el segon grup d’alumnes va fer la defensa oral dels TRECS davant dels respectius tribunals . Us esmentem alguns dels títols d’aquest segon dia de d’exposicions

– Pena de mort, encara?
– Medicaments en el tractament del cáncer
– Adopció internacional
– Genèrics o marques?
– És possible un viatge a Mart?
– Jurisdicció Universal
– Cambra de boira
– Fundació Vicenç Ferrer
– Comprar una moto nova o restaurar una moto vella?
– Immigració
– Noves tecnologies aplicades als JJOO
– Bacteris bioluminescents
– Noves tecnologies aplicades als esports