L’escola Montagut hub de la ong Labdoo


Labdoo és una xarxa social col·laborativa i humanitària que està dissenyada per ajudar a portar ordinadors portàtils i dispositius educatius a les escoles més necessitades mitjançant la col·laboració global, sense incórrer en cap cost econòmic i sense danyar el planeta.

Des del 2014 l’Escola Montagut forma part del projecte Labdoo  com a  centre de recollida d’ordinadors portàtils, aportant anualment diversos ordinadors a l’organització.  Aquest trimestre alumnat de Mediona, en l’assignatura de tecnologia, ha realitzat un taller de  sanejament i etiquetatge de vuit ordinadors. El  sanejament consisteix en instal·lar la distribució de GNU/Linux EduUbuntu en cada dispositiu i mitjançant l’etiquetatge és possible fer un seguiment de la localització exacte  de  cada portàtil. Al acabar aquesta tasca els ordinadors s’han lliurat a la xarxa social Labdoo que s’encarrega de fer-los arribar a les escoles més necessitades.

Tot l’alumnat s’ha mostrat molt interessat en participar en aquest projecte i a més de preparar els ordinadors han realitzat una targeta amb un dibuix i una frase pels nens i nenes que rebran els portàtils.

Les persones que estiguin interessades en donar un portàtil a la xarxa Labdoo poden adreçar-se a la secretaria de l’escola on es recollirà per un proper taller de sanejament.