Les sorpreses de Decroly a P3


L’alumnat de P3 ha començat a treballar la metodologia de les Sorpreses de Decroly.
Les sorpreses són un misteri per a resoldre, un procés de descoberta centrat en la curiositat espontània del propi infant i la implicació i participació de l’alumnat i de les famílies.
De manera habitual i com a rutina els/les nens/nenes porten a l’escola paquets embolicats. Només l’alumne/a que l’ha portat sap què conté el paquet ( ni tan sols ho sap la mestra).
Els paquets es van traient del cistell a criteri de la mestra o per atzar i permeten treballar l’observació, la manipulació, la descripció, la comparació, el sospesament, el comptatge, la classificació i la relació entre continguts nous i coneguts. A més, permeten treballar conceptes com el color, la forma, la mida, el pes, la textura o l’olor, a més d’ampliar vocabulari i l’adquisició de nous continguts de descoberta de l’entorn o de llenguatge matemàtic.