L’alumnat de 2n de Batxillerat defensa els seus Treballs de Recerca.


L’alumnat de segon de Batxillerat ha iniciat la darrera etapa dels seus respectius Treballs de Recerca, amb la defensa oral davant dels respectius tribunals que es van constituir els dies 17 i 18 de gener a l’Escola Montagut.

El Treball de Recerca és una de les feines importants del batxillerat. Val un 10% de la nota de batxillerat i cal organitzar-se bé per treure’n el màxim profit. No es pretén que l’alumnat redacti una tesi doctoral però sí que sàpiga fer una petita recerca i elaborar un treball escrit amb un cert rigor acadèmic.

Ha de tenir, doncs, les característiques pròpies d’un treball de recerca: hipòtesi, resum bibliogràfic, recollida de dades, anàlisi i resultats. Cal tenir en compte que la presentació i la redacció són també parts essencials del treball. Recordar també que és un treball dirigit per un/a professor/a que els acompanya en tot el procés.