I després de l’ESO Què??


Un any més i en el marc del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES), el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca a través del Servei d’Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ), organitza la campanya Després de l’ESO… Què?

Aquesta campanya s’adreça als joves que acaben l’ESO, amb l’objectiu de donar informació i suport en l’orientació d’aquests estudiants sobre les opcions un cop finalitzat l’ESO, l’hagin aprovat o no. L’activitat en la que va participar l’alumnat de MEDIONA del nostre centre consisteix en una xerrada sobre les diferents opcions d’estudis, batxillerat, cicles formatius, programes de formació i inserció, proves d’accés… posant l’accent en els ensenyaments que contempla l’oferta educativa a Vilafranca i comarca. L’objectiu de la xerrada és informar l’alumnat sobre totes les opcions que tenen, i presentar tot el ventall de possibilitats que es troben al seu abast en aquest moment.