Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Exposicions orals dels grups de Recerca de 3r

El tema treballat era ELS ANIMALS VERTEBRATS. Cada grup es va fer càrrecs de buscar informació i fer un mural d’un animal de cada classe (peixos, mamífers, rèptils, aus i amfibis).

Menú