Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Evolució de l’escriptura a P5: el primer i l’últim text lliure

El procés d’adquisició de la lectoescriptura acaba a 2n de Primària. És per això que a P5 es valora i es prioritza que els alumnes evolucionin, que progressin i millorin considerant el seu punt de partida i respectant el seu ritme maduratiu i d’aprenentatge. Els Hipopòtams i els Elefants han evolucionat moltíssim aquest curs! Felicitats a tots!

Menú