Els esports a les clases de castellà de 2n de Primària


L’alumnat de 2n de Primària va realitar uns cartells informatius sobre diferents esports. El treball es va dur a terme per parelles o petits grups i els alumnes, després de cercar la informació, van extreure les dades més importants per elaborar els cartells. Aquesta activitat també els va permetre aprendre a distribuir la informació i realitzar el disseny.