Els alumnes de 1r de Batxillerat es converteixen en personatges de la Revolució Francesa


Entre ahir i avui els alumnes d’Història del Món Contemporani de primer de batxillerat es converteixen per unes hores en el Marquès de Condorcet, Olympia de Gourges, Maximilien Robespierre, Maria Antonieta, Charlotte Corday i fins a 13 personatges de la Revolució Francesa als quals cadascú encarna en un debat sobre si la fase del Terror fou necessària per a consolidar els guanys revolucionaris. El fet de representar aquests personatges històrics permet els alumnes entendre millor les passions humanes que influeixen en els afers històrics. Per preparar l’activitat primer han vist la pel•lícula Danton d’Andrezj Wajda i han buscat informació sobre el seu personatge dins d’una webgrafia que hem seleccionat i que es troba a la plataforma Lerni.

sin-titulo-2