El pintor Vives Fierro visita l’escola


El pintor Vives Fierro va visitar l’escola el passat divendres 9 de febrer per intercanviar amb l’alumnat de Batxillerat i quart d’ESO impressions sobre l’art, la feina de pintor i la seva obra. Tal com ja s’anunciava el dia 5, l’Escola ha iniciat un nou projecte consistent a convidar un artista perquè durant unes setmanes sigui l’artista “resident” de l’escola.
Durant la setmana, tot l’alumnat de l’escola va poder visitar l’exposició del pintor al primer pis de l’edifici de Batxillerat acompanyats del professorat . De les preguntes i dubtes que van sorgir en les visites es va construir el diàleg entre els alumnes i el pintor.
L’obra de Vives Fierro es caracteritza per la gran quantitat de ciutats que ha pintat. Entre els paisatges urbans que col·lecciona hi ha els de ciutats com Barcelona, Londres, París, Venècia, Nova York i l’Havana.