El mural d’un minut a P5


Els alumnes de P5 treballen en equip per a elaborar una obra conjunta, dedicant-hi, cadascun d’ells, un minut, creant o completant les aportacions dels companys i companyes.