Diversitat cultural


Diversitat vol dir diferència, i la diferència és una característica humana. Es refereix a la diferent procedència social, cultural, geogràfica o ètnica de les persones. La diversitat cultural està present a la nostra societat i per tant, és important treballar en la valoració de la importància de la diversitat cultural humana i de la igualtat essencial de tots els humans a les escoles perquè els infants obtinguin més coneixements sobre el món que els envolta i tots es sentin respectats en una mateixa comunitat educativa. És una forma d’apropar els alumnes a altres cultures i que s’enriqueixin d’altres tradicions i costums, pràctiques espirituals, sistemes de valors, creences, hàbits, idiomes i orientacions sexuals, entre altres.
Objectius de l’educació multicultural:
– Desterrar els prejudicis i estereotips.
– Respectar i valorar diferents cultures.
– Promoure l’intercanvi entre persones i grups culturalment diferents.
– Atendre a una adequada inserció escolar i social dels alumnes, sigui quin sigui els seu origen i procedència.

A través de la tutoria, hem realitzat una activitat que ens ha permès conèixer idiomes, costums i tradicions d’alguns companys de la classe.