Descomposició del nombre a P5


Els alumnes de P5 continuen treballant la descomposició del nombre, buscant totes les maneres en què es pot composar cada nombre. El treball en equip, el respecte i la col·laboració són fonamentals per a resoldre l’activitat correctament.

P5 A

P5 B

nor

nor
nor
nor
nor
nor
nor
nor