Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Descomponent els nombres a P5

P5 ha treballa la descomposició del nombre utilitzant fitxes del dòmino. Amb aquesta activitat s’han adonat que hi ha diferents maneres d’aconseguir un nombre, moltes més de les que permet el dòmino!

Menú