Comencen els racons a P4!!!


El treball per racons és una proposta metodològica que consisteix en la creació de diferents espais, on els alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.
Els nens poden realitzar les activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per tal que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.