Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

6è- Tots fem ciència: Tècniques de separació de mescles

Els alumnes de 6è de primària dins el projecte “tots fem ciència” han experimentat amb “Tècniques de separació de mescles”. Han manipulat amb el material de laboratori i han fet el muntatge per arribar a separar les diferents substàncies.

Les tècniques treballades han estat en funció de l’estat físic de les substàncies que volien separar. Així, per separar dos líquids han fet la “decantació” i la “destil.lació” i per separar un sòlid d’un líquid han fet la “filtració” i la “cristal·lització”.

També han pogut veure i treballar la diferència entre mescles homogènies i heterogènies i entre líquids de diferents densitats.

Menú