3r- Tots fem Ciència


Els alumnes de 3rprimària A dins el projecte “Tots fem ciència” van participar d’una experiència relacionada amb el medi. Van poder respondre la pregunta:
“quin tipus de sòl va millor per les plantes?”
Aquesta pregunta la vam formular amb la idea de poder comprovar:
“Què ha absorbit més aigua?: la sorra de platja o la terra que tenim a l’hort?”
Així que ens vam posar a experimentar amb sorra de platja i terra de l’hort. El procediment que vam seguir :

1. Posem cotó en dos embuts de vidre.
2. En un embut hi posem sorra de platja i a l’altra terra de l’hort.
3. Amb la proveta mesurem 100 ml. d’aigua i els aboquem a cada embut.
4. Esperem una estona
5. Amb un vas de precipitats recollim l’aigua que s’ha filtrat.
6. Amb la proveta mesurem l’aigua que ha travessat la sorra i
l’aigua que ha travessat la terra
7. i ho anotem a la llibreta.

Els alumnes comprovaven la diferència del volum d’aigua recollit amb cada tipus de terra. Feien el càlcul (una resta) i arribaven a la conclusió:
La terra de l’hort és millor per les plantes que no pas la sorra de platja, doncs la terra de l’hort absorbeix molta aigua i la sorra no; en aquesta, les plantes no hi podrien sobreviure.

btr
btr
rbt
btr
rbthdr