3r B i 4t A – Taller ONG “Ajuda en acció”


Després de treballar a 3r B i a 4t A les diferents ONGs que poden intervenir i ajudar en cas de desastres naturals, hem rebut la visita d’una component de l’equip d’educació de la ONG “Ajuda en acció”.

Aquesta ONG actua en 19 països des de 1981 amb l’objectiu de combatre la pobresa, l’exclusió i la desigualtat al món. En aquest taller, els alumnes han pogut conèixer els seus projectes, l’ajuda humanitària que porten a terme i la seva intervenció en països que pateixen desastres naturals.